Zadzwoń do nas:

501 774 957

691 707 140

 

E-mail:

biuro@dedal.szkola.pl

Skontaktuj się:

E-mail
Telefon
Zadaj pytanie
wyślij
wyślij
Question send - thank you
Please fill all the required fields

CENTRUM SZKOLENIOWE "DEDAL" s.c.

Badanie autentyczności podpisów ręcznych

 

       1. Wprowadzenie do tematu. Skala zjawiska. Zagrożenia dla banku.
      2. Teoretyczne podstawy identyfikacji osoby na podstawie rękopisu:

          - pojęcia „cecha indywidualna”, „zespoły cech”, „badania identyfikacyjne”, „badania wstępne                    i eliminacyjne”,

          - stopnie kategoryczności wnioskowania i ich uwarunkowania,

          - metody badań.

      3. Kształtowanie się cech indywidualnych pisma ręcznego:

          - personalizacja pisma,

          - etapy rozwoju pisma,

          - klasa pisma.

      4. Omówienie katalogu graficznych cech pisma analizowanych w trakcie badań                                identyfikacyjnych:

          - cechy syntetyczne,

          - cechy topograficzne,

          - cechy motoryczne,

          - cechy mierzalne,

          - cechy konstrukcyjne.

     5. Wpływ okoliczności i warunków zewnętrznych na obraz pisma ręcznego i odpisów:

         - warunki sytuacyjne (stres, pośpiech, wymuszenie),

         - warunki fizyczne (niska temperatura, rodzaj podłoża, nietypowa pozycja itp.).

         - wpływ alkoholu, chorób, środków farmakologicznych oraz wieku piszącego na obraz pisma                   ręcznego i podpisów.
     6. Rodzaj użytego środka pisarskiego i jego wpływ na obraz konstrukcji graficznych                         zawartych w piśmie ciągłym i podpisach.
     7. Zasady badania podpisów. Podpisy czytelne, nieczytelne, parafy.
     8. Analiza cech wskazujących na fałszerstwo podpisu.
     9. Metody podrabiania podpisów:

         - swobodne naśladownictwo,

         - wierne naśladownictwo,

         - kalkowanie podpisu,

   10. Elementy pisma fałszerzy w podpisach nieautentycznych. Możliwości identyfikacji                     osoby fałszującej podpis.
   11. Materiał porównawczy do ekspertyzy pisma ręcznego i podpisów:

         - rodzaje materiału porównawczego,

         - wymagania dotyczące materiału porównawczego,

         - materiał porównawczy do badań eliminacyjnych.

   12. Analiza konkretnych przykładów pisma i podpisów:

         - omówienie kolejnych etapów badań identyfikacyjnych na przykładach,

         - wyodrębnienie poszczególnych zespołów cech,

         - analiza wartości identyfikacyjnej wybranych cech i ich zespołów,

         - próby przeprowadzania badań eliminacyjnych,

         - wstępne próby identyfikacji osoby na podstawie rękopisu porównawczego,

         - próby ustalania autentyczności podpisów.

  13. Zagadnienia uzupełniające:

         - podpis in blanco,

         - wiek pisma i podpisów,

         - krzyżujące się linie graficzne a możliwości oceny autentyczności dokumentu,

         - wykorzystanie nowoczesnych technik w procesie fałszowania podpisów,

         - możliwości i ograniczenia badawcze.

  14. Rady praktyczne. Odpowiedzi na pytania. Podsumowanie wykładu.

 

 

 

Dla kogo?

Szkolenie przeznaczone jest dla osób weryfikujących tożsamość i wiarygodność klienta na podstawie przedłożonych dokumentów.

Cel?

Zapoznanie uczestników szkolenia z metodami weryfikacji autentyczności podpisów ręcznych.

Czas trwania?

8 godzin dydaktycznych.

Cena?

Do uzgodnienia...

SKONTAKTUJ SIĘ I...

NEGOCJUJ

Stworzono w kreatorze www WebWave CMS