Zadzwoń do nas:

501 774 957

691 707 140

 

E-mail:

biuro@dedal.szkola.pl

Skontaktuj się:

E-mail
Telefon
Zadaj pytanie
wyślij
wyślij
Question send - thank you
Please fill all the required fields

CENTRUM SZKOLENIOWE "DEDAL" s.c.

Szkolenie okresowe dla pracowników służby  bezpieczeństwa i higieny pracy i osób wykonujących zadania tej służby

Dla kogo?

Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy i osób wykonujących zadania tej służby.

Cel?

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:
a) przepisów prawnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,
b) analizy i oceny zagrożeń oraz metod oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami,
c) organizacji i metod kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, a także pomoc w rozwiązywaniu trudnych problemów z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy.

Czas trwania?

32 godziny dydaktyczne.

Cena?

Do uzgodnienia.....

SKONTAKTUJ SIĘ I...

NEGOCJUJ

Lp.

Temat szkolenia

Liczba godzin

1.

Regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z omówieniem źródeł prawa międzynarodowego (dyrektyw WE, konwencji MOP):

  1. przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy,
  2. przepisy dotyczące ochrony pracy kobiet i młodocianych,
  3. problemy związane z interpretacja niektórych przepisów

5

2.

Ergonomia w kształtowaniu warunków pracy

2

3.

Metody identyfikacji, analizy i oceny zagrożeń oraz oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami:

a) zagrożenia wypadkowe,

b) hałas i drgania mechaniczne,

c) szkodliwe czynniki chemiczne oraz pyły,

d) czynniki biologiczne

e) promieniowanie podczerwone, jonizujące, nadfioletowe,

f) pola elektromagnetyczne,

g) energia elektryczna i elektryczność statyczna,

h) mikroklimat środowiska pracy,

i) oświetlenie pomieszczeń pracy i stanowisk pracy,

j) zagrożenia pożarowe i wybuchowe,

k) zagrożenia w transporcie wewnątrzzakładowym oraz składowaniu materiałów

5

4.

Metody likwidacji lub ograniczenia oddziaływania na pracowników czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych i niebezpiecznych występujących w procesach pracy

4

5.

Nowoczesne rozwiązania techniczno-organizacyjne wpływające na poprawę

bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym:

— urządzenia wentylacyjno-klimatyzacyjne,

— urządzenia zabezpieczające,

— środki ochrony indywidualnej

2

6.

Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (z uwzględnieniem programów komputerowych)

4

7.

Analiza przyczyn wybranych wypadków przy pracy i chorób zawodowych i związana z nimi profilaktyka

2

8.

Nowoczesne metody pracy służby bhp

2

9.

Nowoczesne metody szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

3

10.

Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń

(np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku

1

11.

Problemy ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska naturalnego

2

 

Razem:

32

Stworzono w kreatorze www WebWave CMS