Zadzwoń do nas:

501 774 957

691 707 140

 

E-mail:

biuro@dedal.szkola.pl

Skontaktuj się:

E-mail
Telefon
Zadaj pytanie
wyślij
wyślij
Question send - thank you
Please fill all the required fields

CENTRUM SZKOLENIOWE "DEDAL" s.c.

Szkolenie okresowe BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych

Lp.

Temat szkolenia

Liczba godzin

1.

Regulacje prawne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, z uwzględnieniem przepisów związanych z wykonywaną pracą.

1

2.

Zagrożenia czynnikami występującymi w procesach pracy oraz zasady i metody likwidacji lub ograniczenia oddziaływania tych czynników na pracowników — z uwzględnieniem zmian w technologii, organizacji pracy i stanowisk pracy, stosowania środków ochrony zbiorowej i indywidualnej, wprowadzenia nowych urządzeń, sprzętu i narzędzi pracy.

3

3.

Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożenia (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

2

4.

Okoliczności i przyczyny charakterystycznych dla wykonywanej pracy wypadków przy pracy oraz związana z nimi profilaktyka.

2

 

Razem:

8

Dla kogo?

Szkolenie jest przeznaczone dla osób zatrudnionych na stanowiskach robotniczych.

Cel?

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:
a) przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy związanych z wykonywana praca,
b) zagrożeń związanych z wykonywana praca oraz metod ochrony przed tymi zagrożeniami,
c) postępowania w razie wypadku i w sytuacjach zagrożeń.

Czas trwania?

8 godzin dydaktycznych.

Cena?

Do uzgodnienia...

SKONTAKTUJ SIĘ I...

NEGOCJUJ

Stworzono w kreatorze www WebWave CMS