Zadzwoń do nas:

501 774 957

691 707 140

 

E-mail:

biuro@dedal.szkola.pl

Skontaktuj się:

E-mail
Telefon
Zadaj pytanie
wyślij
wyślij
Question send - thank you
Please fill all the required fields

CENTRUM SZKOLENIOWE "DEDAL" s.c.

Szkolenie z podstaw języka migowego

   

     

INFORMACJE OGÓLNE

 

Zgodnie Ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z dnia 3 października 2011 r.) instytucje publiczne, a także osoby w nich zatrudnione, służby ratowniczo-interwencyjne, jak również zakłady opieki zdrowotnej są zobowiązane do zapewnienia wsparcia niesłyszącym    w pokonaniu istniejących barier komunikacyjnych. W związku z powyższym zapraszamy do uczestnictwa w kursie wszystkie osoby pracujące w służbach administracji i samorządach terytorialnych, nauczycieli, lekarzy i innych, którzy chcieliby zdobyć podstawowe umiejętności w posługiwaniu się językiem miganym.

 

Szkolenie obejmuje 60 h dydaktycznych. Właściwa nauka języka migowego, zostanie poprzedzona wstępem teoretycznym oraz podstawowymi zasadami zachowań wobec osoby niesłyszącej. Uczestnik kursu pozna rolę i znaczenie mimiki, pantomimy            w komunikacji z głuchymi. W ciągu następnych około 55 godzin kursu będziemy zagłębiać się w tajniki języka migowego – uczestnik pozna daktylografię, układy dłoni, liczebniki proste i porządkowe, ułamki (ewentualnie inne niezbędne w sektorze bankowym). Podczas całego kursu poznamy także około 450-500 znaków ideograficznych, o różnym stopniu trudności (w grupach specjalistycznych znaki te zostaną dostosowane – oczywiście w miarę umiejętności i zapotrzebowani grupy – do potrzeb zawodowych kursantów) oraz technikę ich używania zgodnie z zasadami systemu językowo-migowego (SJM). Kursanci zostaną przygotowani do dalszego kształcenia lub samokształcenia poprzez umiejętność korzystania z podręczników, słowników i nagrań wizyjnych. Ćwiczenia na każdych zajęciach obejmują posługiwanie się językiem miganym oraz jego odczytywanie. Kurs będzie prowadzony w oparciu o autorskie materiały przygotowane przez wykładowcę i wspomagane literaturą fachową.

 

CZĘŚĆ TEORETYCZNA

 

1. Głuchota, przyczyny, klasyfikacja, podstawowe zasady komunikacji.

2. Konsekwencje uszkodzenia słuchu, komunikacja społeczna, emocjonalna i możliwości dydaktyczne.

3. Rodzaje oprotezowania.

4. Rewalidacja.

5. SJM (System Języka Migowego) i PJM (Polski Język Migowy).

6. Przepisy prawa, zasady współpracy z osobami głuchymi i niedosłyszącymi.

7. Wykorzystanie nowych technologii w kontaktach z osobami z uszkodzonym słuchem Przygotowanie dłoni

    do nauki języka migowego – podstawowe układy dłoni.

8. Podstawowe zasady komunikacji z osobami głuchymi oraz niedosłyszącymi.

9. Rola mimiki i pantomimy w komunikacji z niesłyszącym klientem.

 

DAKTYLOGRAFIA – ALFABET PALCOWY I ZNAKI LICZB

 

1. Znaki daktylograficzne statyczne i dynamiczne.

2. Ćwiczenia daktylograficzne indywidualne i w grupie.

3. Liczebniki główne i porządkowe, ułamki.

4. Ćwiczenia z użyciem znaków liczebników.

 

ZNAKI IDEOGRAFICZNE (450-500 ZNAKÓW)

 

1. Znaki z zakresu tematycznego - praca i zatrudnienie, edukacja, zdrowie, dom i rodzina, urzędy i instytucje,

    kultura, sport, wypoczynek.

2. Poznanie znaków szczególnie przydatnych w danej grupie zawodowej.

 

 

Dla kogo?

Dla każdej osoby zainteresowanej możliwością komunikacji z osobami głuchymi.

Cel?

Przekazanie podstawowej wiedzy i nabycie niezbędnych umiejętności z zakresu języka migowego, zapoznanie słuchaczy z problematyką środowiska osób niesłyszących, zasadami Polskiego Języka Migowego, a także praktyczne zastosowanie wdrożonych metod komunikacji. Po zakończeniu kursu uczestnik powinien potrafić przeprowadzić prostą rozmowę z klientem (osobą niesłyszącą), przy założeniu że dana osoba ma ochotę wspomóc swojego rozmówce (miga wolno, wyraźnie, dokładnie).

Czas trwania?

60 godzin dydaktycznych.

Cena?

Do uzgodnienia...

SKONTAKTUJ SIĘ I...

NEGOCJUJ

Wykładowca

Mgr Anna Makowska

 

Od wielu lat związana z środowiskiem osób niepełnosprawnych, absolwentka surdopedagogiki na APS  w Warszawie, asystentka osób niepełnosprawnych i opiekun medyczny, związana z Towarzystwem Pomocy Osobom Głuchoniewidomym i środowiskiem osób niesłyszących (tłumacz-przewodnik). Ukończyła liczne kursy i szkolenia z zakresu języka migowego i obsługi osób niepełnosprawnych. Jest praktykiem – pracuje jako AON, tłumacz j. migowego i tłumacz-przewodnik.

Stworzono w kreatorze www WebWave CMS