Zadzwoń do nas:

501 774 957

691 707 140

 

E-mail:

biuro@dedal.szkola.pl

Skontaktuj się:

E-mail
Telefon
Zadaj pytanie
wyślij
wyślij
Question send - thank you
Please fill all the required fields

CENTRUM SZKOLENIOWE "DEDAL" s.c.

REGULAMIN

1. Właścicielem KONWERSATORIUM o nazwie: Program „WEEKEND TALK” i Program „WOCHENENDGESPRÄCHE” jest                Centrum Szkoleniowe „DEDAL” s.c. z siedzibą w Złotowie, ul. Wawrzyniaka 8.

 

2. Program „WEEKEND TALK” i „WOCHENENDGESPRÄCHE” przeznaczony jest dla osób które znają język angielski/niemiecki        wg Skali Rady Europy na poziomie nie niższym niż A2. Program zajęć nie przewiduje nauki języka od podstaw czy też zajęć          typu korepetycje przygotowujące do egzaminu.

 

3. Minimalny wiek uczestnika, to ukończone 16 lat.

 

4. Łączny czas trwania zajęć 48 godzin zegarowych (6 dni x 8 godzin)

 

5. Usługodawca gwarantuje każdemu z Klientów zajęcia z native speakerami w grupie i „1 na 1”. W zależności od wielkości grupy      zajęcia poprowadzi minimum dwóch native speakerów.

 

6. Program „WEEKEND TALK” i Program „WOCHENENDGESPRÄCHE”- to program szkoleniowy prowadzony w formie                      konwersatorium w wymiarze trzech weekendów (sobota, niedziela). Program ma na celu podniesienie umiejętności                          posługiwania się językiem angielskim/niemieckim.

 

7. Zajęcia odbywają się tylko i wyłącznie w języku angielskim/niemieckim.

 

8. Maksymalna ilość osób w grupie: 15 osób.

 

9. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu rozpoczęcia zajęć, jak również miejsca                                  przeprowadzenia zajęć.

 

10. W przypadku odwołania zajęć przez Usługodawcę, środki pieniężne otrzymane przez Usługodawcę zostaną zwrócone                    Klientowi w wysokości 100%.

 

11. W przypadku zmiany terminu zajęć przez Usługodawcę, środki pieniężne wpłacone Usługodawcy zostaną zwrócone Klientowi        w wysokości 100%, jeżeli wystąpi pisemnie drogą mailową o zwrot wpłaty.

 

12. Usługodawca nie odpowiada za opóźnienia w realizacji Programu „WEEKEND TALK” i Programu                                                  „WOCHENENDGESPRÄCHE” jak również zmianę miejsca i terminu zajęć wynikające z siły wyższej.

 

13. Siła wyższa oznacza zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć i któremu nie można było              zapobiec.

 

14. Pojęcie siły wyższej nie obejmuje żadnych zdarzeń, które wynikają z nie dołożenia przez Usługodawcę należytej staranności          w rozumieniu art. 355 § 2 Kodeksu Cywilnego.

 

15. W przypadku nieobecności Klienta na zajęciach Usługodawca nie zwraca pieniędzy za ten okres.

 

16. Wpłata za uczestnictwo jest jednorazowa, nie może być uiszczana w ratach, jak również nie podlega zwrotowi na 14 dni przed        rozpoczęciem zajęć.

 

17. Klient poprzez dokonanie wpłaty oświadcza, że jego znajomość języka angielskiego/niemieckiego wg Skali Rady Europy jest          na poziomie nie niższym niż A2, jak również, że zapoznał się z niniejszym REGULAMINEM i go akceptuje.

 

18. Usługodawca nie ma obowiązku oceny poziomu znajomości języka Klienta.

 

19. Udział Klienta w programie jest uzależniony od daty wpływu środków na konto Usługodawcy, a nie od dnia zgłoszenia chęci            uczestnictwa.

 

20. Zgłoszenie chęci uczestnictwa w Programie Klient dokonuje poprzez pisemne zgłoszenie na adres mailowy Centrum                      Szkoleniowego „DEDAL” s.c.: biuro@dedal.szkola.pl. W tytule wiadomości należy umieścić treść: „Program weekend talk”        lub „Program wochenendgespräche”.

 

21. Klient w informacji zwrotnej na maila o chęci uczestnictwa w Programie otrzyma informację o terminie i wysokości wpłaty.

 

22. Wpłatę należy kierować na konto Centrum Szkoleniowego „DEDAL” s.c. z siedzibą w Złotowie, ul. Wawrzyniaka 8 o numerze:

 

23. 1020 3844 0000 1002 0008 5175 z dopiskiem w tytule zapłaty: „Program weekend talk” lub „Program                                           wochenendgespräche”.

JĘZYK ANGIELSKI

JĘZYK NIEMIECKI

Stworzono w kreatorze www WebWave CMS