Zadzwoń do nas:

501 774 957

691 707 140

 

E-mail:

biuro@dedal.szkola.pl

Skontaktuj się:

E-mail
Telefon
Zadaj pytanie
wyślij
wyślij
Question send - thank you
Please fill all the required fields

CENTRUM SZKOLENIOWE "DEDAL" s.c.

Senior w banku, czyli jak dotrzeć do klienta w trzecim wieku

PROJEKT ROZUMIEM

      

1. Wprowadzenie w problematykę starości, a także postawienie pytania, dlaczego seniorzy unikają banków.

2. Przedstawienie głównych problemów wieku senioralnego i potrzeb generowanych przez emerytów.

3. Emeryt jako ważny konsument i odbiorca licznych usług, w tym usług bankowych.

4. Przyczyny braku zainteresowania seniorów usługami bankowymi.

5. Wpływ wieku na osobowość człowieka i jego konsumenckie wybory.

6. Identyfikowanie specjalnych potrzeb klienta seniora.

7. Oferty dedykowane banków dla seniorów.

8. Co seniorzy cenią najbardziej w obsłudze klienta?

9. Moda na młodość i starość w ofensywie, czyli czym różni się klient dojrzały od młodego?

10. Komunikacja z klientem w wieku senioralnym, czyli jak dotrzeć do seniora.

 

Dla kogo?

Konferencja z zakresu Senior w banku, czyli jak dotrzeć do klienta w trzecim wieku dedykowana jest do kadry wyższego szczebla w strukturach banków.

Cel?

Uczestnicy konferencji będą mieli możliwość uświadomienia i poznania potrzeb osób starszych i ich preferencji w kwestii wyborów konsumenckich. Podczas konferencji przedstawione zostaną dane dotyczące przyczyn niechęci seniorów względem banków, a także psychologiczne podstawy takich zachowań. Dogłębne poznanie motywów działania lub antydziałania seniorów w kontekście usług bankowych może pozytywnie wpłynąć na politykę sprzedaży banków i zwiększenie popytu na własne usługi.

Czas trwania?

3 godziny dydaktyczne.

Cena?

Do uzgodnienia...

SKONTAKTUJ SIĘ I...

NEGOCJUJ

Wykładowca

Mgr gerontolog Małgorzata Modrak

 

Absolwentka gerontologii w Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, a także Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Gerontolog          i promotor zdrowia w Uniwersytetach Trzeciego Wieku, prowadzi warsztaty z zakresu promocji zdrowia i aktywizacji psychoruchowej (wśród osób dorosłych) oraz treningi pamięci dla pacjentów z zaburzeniami demencyjnymi i ćwiczenia usprawniające funkcje poznawcze dla pacjentów            z problemami neurologicznymi np. po udarach, z chorobą Parkinsona, stwardnieniem rozsianym. Prowadziła Centrum Edukacji i Wspomagania Osób Starszych i gabinet gerontologiczny (poradnictwo i wspieranie w procesie leczenia i rehabilitacji osób chorych i niepełnosprawnych oraz wsparcie dla rodzin pacjentów w fachowej opiece nad niesprawnym krewnym dla przeciwdziałania depresji i wypaleniu opiekunów). Naucza opiekunów osób starszych i opiekunów medycznych w szkole policealnej. Przez kilka lat pracowała w hospicjum jako terapeuta geriatryczny.

Stworzono w kreatorze www WebWave CMS