Zadzwoń do nas:

501 774 957

691 707 140

 

E-mail:

biuro@dedal.szkola.pl

Skontaktuj się:

E-mail
Telefon
Zadaj pytanie
wyślij
wyślij
Question send - thank you
Please fill all the required fields

CENTRUM SZKOLENIOWE "DEDAL" s.c.

Szkolenie przeciw wypaleniu opiekunów osób starszych i niepełnosprawnych

   

1. Wprowadzenie w problematykę starości i związanych z nią dysfunkcji organizmu.

2. Kilka informacji na temat opiekuńczości.

3. Syndrom stresu opiekuna (CSS) osoby chorej.

4. Stres, depresja, wypalenie.

5. Zespół Wypalenia Opiekuna – jak rozpoznać?

6. Etapy wypalenia opiekuna.

7. Rozpoznawanie własnych emocji.

8. Jak ustrzec się przed wypaleniem?

9. Techniki radzenia sobie z wypaleniem.

10. Radzenie sobie z wypaleniem w praktyce.

 

        Część warsztatowa:

 

        Warsztaty kreatywne przeciw wypaleniu opiekunów z aktywnymi ćwiczeniami.

 

Dla kogo?

Szkolenie skierowane jest do osób pracujących w placówkach medycznych (pielęgniarki, opiekunów medycznych, opiekunów osób starszych, asystentów osób niepełnosprawnych), firmy zatrudniające opiekunów (także do pracy za granicą) oraz grupy wsparcia i stowarzyszenia zrzeszające opiekunów domowych.

Cel?

Szkolenie z zakresu przeciwdziałania wypaleniu opiekunów osób starszych i niepełnosprawnych pozwoli zdobyć wiedzę na temat skutecznego radzenia sobie ze stresem związanym z opieką oraz wypaleniem. Praca    w dziedzinie opiekuńczości jest niezwykle wymagająca i często długotrwała. Problem wypalenia personelu medycznego i opiekunów rodzinnych sprawujących opiekę nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi stanowi w społeczeństwie temat tabu, a wielokrotnie jest to przyczyna obniżenia standardów opieki nad podopiecznymi. Wypalony opiekun jest mniej skuteczny. Rutynowe wykonywanie swoich stałych obowiązków sprawia, że poziom obsługi chorych spada, a opiekunowie stanowią jedną z najbardziej narażonych na depresję grup zawodowych. By zapobiec tym trudnościom warto zapoznać personel medyczny i opiekunów domowych ze skutecznymi technikami radzenia sobie z wypaleniem. 

Czas trwania?

6 godzin dydaktycznych - szkolenie seminaryjne 3 godziny i warsztatowe 3 godziny.

Cena?

Do uzgodnienia...

SKONTAKTUJ SIĘ I...

NEGOCJUJ

Wykładowca

Mgr gerontolog Małgorzata Modrak

 

Absolwentka gerontologii w Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, a także Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego     w Bydgoszczy. Gerontolog i promotor zdrowia w Uniwersytetach Trzeciego Wieku, prowadzi warsztaty z zakresu promocji zdrowia i aktywizacji psychoruchowej (wśród osób dorosłych) oraz treningi pamięci dla pacjentów z zaburzeniami demencyjnymi i ćwiczenia usprawniające funkcje poznawcze dla pacjentów              z problemami neurologicznymi np. po udarach, z chorobą Parkinsona, stwardnieniem rozsianym. Prowadziła Centrum Edukacji i Wspomagania Osób Starszych i gabinet gerontologiczny (poradnictwo i wspieranie w procesie leczenia    i rehabilitacji osób chorych i niepełnosprawnych oraz wsparcie dla rodzin pacjentów w fachowej opiece nad niesprawnym krewnym dla przeciwdziałania depresji              i wypaleniu opiekunów). Naucza opiekunów osób starszych i opiekunów medycznych w szkole policealnej. Przez kilka lat pracowała w hospicjum jako terapeuta geriatryczny.

Stworzono w kreatorze www WebWave CMS